You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

Psiholoģija (alternatīvā)Psiholoģijas speciālists pārstāv kādu no populārākajiem mūsdienu humānistiskās psihoterapijas virzieniem (piemēram, geštaltterapiju,  sistēmfenomenoloģiju, B.Helingera metodi, u.c). Psiholoģijas speciālists palīdz cilvēkam apzināties sevi pasaulē – savas jūtas, vajadzības, vēlmes, domas un citus ar viņa dzīvi saistītos procesus. Palīdz klientam ieraudzīt viņa dzīvi ar svaigu skatu it kā no malas – kā viss ir iekārtots klienta dzīvē un kādas ir viņa grūtības. Viņš palīdz izdzīvot šo sadursmi ar realitāti, pārdzīvojot ar to saistītās jūtas – sāpes, trauksmi, bailes, skumjas, izmisumu, un atrast resursus, lai noorientētos jaunajā realitātē, ieraudzītu to un dzīvotu tālāk jau harmoniskāk un radošāk.
      Atpakaļ