You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

ErgoterapijaErgoterapeits ir ārstniecības persona, kura palīdz sasniegt maksimāli iespējamo neatkarību ikdienas aktivitātēs. Nepieciešamības gadījumā ergoterapeits iesaka, pielāgo un apmāca  lietot tehniskos palīglīdzekļus, izgatavo ortozes.


Var palīdzēt ar šādām veselības problēmām:

  • ar kustību traucējumiem;
  • pēc pārciesta insulta sāpes, tūska, kustību un jušanas traucējumi;
  • ar galvas traumām, lūzumiem, 
  • perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām saslimšanām traucēta pirkstu veiklība un manipulāciju iemaņas, piem., rakstīšana, zīmēšana;
  • traucēta ikdienas aktivitāšu (ģērbšanās, ēšana, mazgāšanās utml.) veikšana;
  • nenoturīga uzmanība un koncentrēšanās grūtības;
  • grūtības orientēties telpā un laikā;
  • nepieciešama pozicionēšana un tehniskās palīgierīces, vides pielāgošana;
  • vai cilvēki, kuriem nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu pielietošanu darba vidē vai mājas ikdienas dzīves nodarbju veikšanas laikā.


Ergoterapeits strādā ar klientiem/pacientiem visās vecuma grupās.

Ergoterapeits neveic diagnostiku, tādēļ pie šī speciālista labāk griezties tad, kad ir zināms problēmas cēlonis un uzstādīta slimības diagnoze.
      Atpakaļ