You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

RehabilitoloģijaRehabilitologs jeb Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts novērtē pacienta funkcionēšanas un dzīves kvalitātes jautājumus, konsultē un sastāda rehabilitācijas plānu, kā ar fizikālās medicīnas procedūru palīdzību iespējams ātrāk atveseļoties.

Rehabilitācijas mērķis ir pacientiem ar noteiktiem funkcionāliem ierobežojumiem nodrošināt šo ierobežojumu mazināšanu vai novēršanu, t.i. saglabāt viņa optimālo fiziskās, sensorās, intelektuālās, psihiskās un sociālās funkcionēšanas līmeni. 

Rehabilitologs novērtē:

  • pacienta veselības stāvokli un ar to saistītos funkcionālos ierobežojumus;
  • medicīniskās rehabilitācijas potenciālu;
  • sastāda rehabilitācijas programmu, uzrauga tās norisi un sniegtos rezultātus.      Atpakaļ