You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

ArodveselībaArodārsts jeb arodveselības un arodslimību ārsts specializējas slimību diagnostikā, ko izraisa veselībai kaitīgi darba apstākļi.

Arodārsts palīdz izvērtēt darba apstākļus, to ietekmi uz konkrētā cilvēka veselību un otrādi – darbinieka veselības stāvokļa atbilstību konkrētajiem darba apstākļiem.

Arodārsts:

  • sniedz konsultācijas un rekomendācijas par strādājošo veselības aizsardzības jautājumiem;
  • veic strādājošo OVP (obligātā veselības pārbaude); 
  • dod slēdzienu par pacienta veselības stāvokli pēc veiktās OVP.      Atpakaļ