You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

Obligātā veselības pārbaude

Saskaņā ar Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” darba devēja pienākums ir nodrošināt obligātās veselības pārbaudes jebkuram darbiniekam, kurš savā darba vietā tiek/ var tikt pakļauts veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem, arī darbam ar datoru. Noteikumu izpildi kontrolē Valsts darba inspekcija.

Lasīt vairāk ...