You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ielādējam...

Vecmātes pakalpojumi



Vecmāte ir ārstniecības persona, kura patstāvīgi veic pirmsgrūtniecības, grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces un jaundzimušā aprūpi, vada un atbild par fizioloģiskas grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību periodu, piedalās ārstniecībā,  
organizē un vada dzemdībpalīdzību, izglīto pacientus/ klientus.


Grūtnieču aprūpe pie vecmātes 


Vecmāte nodrošina fizioloģiskas grūtniecības vadīšanu un aprūpi, pārrauga fizioloģisku pēcdzemdību periodu, veicina zīdīšanu un izglīto par jaundzimušā aprūpi.

Vizītes laikā sniedz psihoemocionālu atbalstu, izglīto par grūtniecības norisi, augļa attīstību, sagatavo sievieti dzemdībām. Konsultē sievieti par interesējošiem jautājumiem, palīdz izvēlēties dzemdību iestādi, sniedz ieskatu par dzemdību pozām un dzemdību norisi.


Vizīte līdz 40 min



Vecmātes pēcdzemdību vizīte mājās 


Pēc fizioloģiskām dzemdībām, jaunā māmiņa dzemdību nodaļā pavada apmēram 2-3 dienas, tad dodas mājup. Tas ir pārāk īss laika sprīdis, lai apgūtu visas nepieciešamās prasmes mazuļa un sevis aprūpei.


Mājas vizītes laikā māmiņa un mazulis saņem aprūpi sev ierastajā vidē, kas sievietei ļauj justies brīvāk un būt atvērtākai sarunai ar vecmāti, uzdodot sev interesējošos jautājumus.


Vecmāte sniedz atbilstošas rekomendācijas un praktiskus padomus. Uzklausa un izvērtē sievietes sūdzības, novērtē sievietes psihoemocionālo stāvokli, veic mazuļa un māmiņas izmeklēšanu, nepieciešamības gadījumā nodrošina praktisku atbalstu. Vecmāte izglīto sievieti par pēcdzemdību periodu, fiziskajām aktivitātēm, uzturu, personīgo higiēnu, krūts dziedzeru kopšanu, dzimumdzīvi pēc dzemdībām, kontracepciju, jaundzimušā aprūpi (ikdienas higiēnu, nabiņas kopšanu, vannošanu, ģērbšanu, koliku profilaksi un medikamentu izvēli), zīdīšanu / mazuļa ēdināšanu, mazuļa drošas vides labiekārtošanu, mājas aptieciņu, situācijām, kad jāvēršas pie ģimenes ārsta, speciālista vai neatliekamās medicīniskās palīdzības.


Vizīte no 90 līdz 120 min



Veselības mācība jaunietēm - no pusaugu meitenes par jauno sievieti 


Vecmāte sniedz konsultācijas par drošu dzimumdzīvi, kontracepciju, apmāca jauno sievieti veikt pašizmeklēšanas un pašnovērtēšanas pasākumus (krūts dziedzeru pašpārbaude, menstruālā cikla novērtēšana), atbild uz citiem interesējošiem jautājumiem.


Individuāla konsultācija līdz 40 min

Grupas konsultācija līdz 90 min





      Atpakaļ