Aprūpe mājās — pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Aprūpe mājās var būt pastāvīga vai pagaidu.

Aprūpi mājās var saņemt

 • personas, kuras vecuma dēļ vai garīgu vai fizisku traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;

 • personas, kurām slimības laikā vai atveseļošanās periodā ir grūtības veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi un kurām nav likumīgu apgādnieku vai tie objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību;

 • personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.

Sociālā aprūpe mājās ietver šādus pakalpojumus:

Personas aprūpe:

 • aparātpedikīrs;

 • nagu apgriešana rokām;

 • nagu apgriešana kājām;

 • personiskās higiēnas nodrošināšana;

 • palīdzība tualetes apmeklēšanā;

 • pozicionēšana gultā;

 • palīdzība apģērbjoties/noģērbjoties;

 • barošana;

 • ēdiena gatavošana vai palīdzība ēdiena gatavošanā;

 • medikamentu lietošana.
Ikdienas mājas darbi un palīdzība sadzīvē:

 • pārtikas un citu sadzīves preču iegāde un piegāde;

 • dzīvojamo telpu uzkopšana;

 • ūdens ienešana/iznešana;

 • veļas mazgāšana veļas mašīnā vai mazgātavā;

 • kurināmā piegāde telpās, krāsns kurināšana;

 • starpnieka pakalpojumi komunālo maksājumu veikšanai, sociālos pakalpojumu un sociālās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu noformēšana.

Kalendārs
Kontaktforma
  
vārds:

E-pasts:

Piezīmes:

 

Visual CAPTCHA

 

 
Personām ar funkcionāliem traucējumiem


PARTNERI

 


 

 

 

 


 Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres novads, LV 5001, Latvija

© Ogres Veselības Centrs 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv